Novinky v OC

Prenájom parkovacieho miesta na parkovisku OC VIKTORIA

Ako to funguje?

- parkovaciu kartu vydáva Správca obchodného centra Viktoria

- minimálny počet jednorázového dobitia je 30 kreditov . 1 kredit = 1 deň (24hodín).

 -Jednorázové dobitie je možné len na 30 po sebe nasledujúcich dní.

- za vydanie parkovacej karty sa platí depozit 10€

- po vyčerpaní kreditu je možné kredit znovu dobiť, alebo je potrebné parkovaciu kartu  vrátiť do 7 dní .

- karta je neprenosná ( systém zaznamenáva ŠPZ), kredit nie je možné preniesť na inú kartu.

- za poškodenie, stratu, alebo neodovzdanie karty v lehote do 7 dní sa depozit nevracia. 

Koľko to stojí?

1 kredit =1deň(24 hodín)  = 0,70 EUR s DPH

Kde  si vybavím parkovaciu kartu?

Kancelária správy obchodného centra VIKTORIA, II.poschodie

kontakt: 0907 250 966, 0905 486 995

Zoznam noviniek